Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
 
( ดูทั้งหมด 9 แห่ง )
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/12/49

ระบบเจ้าหน้าที่
 
ท้องถิ่น: ทม.ท่าข้าม
ท่าข้าม แห่งเมืองคนดี มีมาตรฐานในการบริการสาธารณะ

วานนี้ (30 ตุลาคม 2551 )  เทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกเทศมนตรี เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองคนดี มีมาตรฐานในการบริการสาธารณะ 5 ส

            นายทนงศักดิ์  ทวีทอง นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองท่าข้าม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ฉะนั้น การดำเนินภารกิจจึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และมีบทบาทสำคัญยิ่ง คือ การรักษาความสะอาดและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ดังนั้น เมื่อได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี “เมืองคนดี นามพระราชทาน” ในการกำหนดให้มีการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี มีมาตรฐานในการบริการสาธารณะ 5 ส ระดับจังหวัด ประจำปี 2551  เทศบาลเมืองท่าข้าม จึงเข้าร่วมการประกวดตามโครงการดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น

            ผลปรากฏว่า

ประเภทเทศบาลนครและเทศบาลเมือง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองท่าข้าม  อำเภอพุนพิน

            ประเภทเทศบาลตำบล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ

            ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ อบต.คลองน้อย อำเภอเมือง

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ได้แก่ อบต.ท่าข้าม อำเภอพุนพิน

            ทั้งนี้ การมอบรางวัล กำหนดจัดให้มีขึ้นในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลาง (หลังใหม่) โดยนายประชา  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป นายกเทศมนตรีกล่าวในที่สุด

 

ที่มา  สุภัทรา  สุภาพ ข่าว/พิมพ์

โดย: ทม.ท่าข้าม
วันที่ 01/11/2551
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2557 (ดู:56)(วันที่:19/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (วัดควนสุบรรณ) ตำบลควนสุบรรณ (ดู:67)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 10 โครงการ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:75)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" (ดู:74)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการคืนเงินประกันสัญญา (ดู:64)(วันที่:18/09/2557)
 
  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
168 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร.0–7731-1833 E-mail: info@takhamcity.go.th
© Copyright 2006.takhamcity.go.th All rights reserved. Modify 2009. Powered by CityVariety Corporation