Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
 
( ดูทั้งหมด 9 แห่ง )
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23/10/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/12/49

ระบบเจ้าหน้าที่
 
ท้องถิ่น: สถ.จ.สุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร
 
โดย: สถ.จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/01/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานถนน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ ๑ (ดู:48)(วันที่:22/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ (ดู:45)(วันที่:22/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน มาก่อนหรือย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู:45)(วันที่:22/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ (ดู:61)(วันที่:22/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศการทำสัญญาเช่าที่ดินของเทศบาลเมืองดอนสัก ประจำปี 2558-2560 (ระยะเวลาการเช่า 3 ปี) (ดู:42)(วันที่:22/10/2557)
 
  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
168 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร.0–7731-1833 E-mail: info@takhamcity.go.th
© Copyright 2006.takhamcity.go.th All rights reserved. Modify 2009. Powered by CityVariety Corporation