Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
 
( ดูทั้งหมด 9 แห่ง )
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20/05/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/12/49

ระบบเจ้าหน้าที่
 
ท้องถิ่น: สถ.จ.สุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร
 
โดย: สถ.จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/01/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน พ.ศ. 2557 (ดู:19)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 (ดู:14)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ โครงการ (ดู:23)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:30)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2015) (ดู:17)(วันที่:22/05/2558)
 
  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
168 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร.0–7731-1074 E-mail: info@takhamcity.go.th
© Copyright 2006.takhamcity.go.th All rights reserved. Modify 2009. Powered by CityVariety Corporation